บรรพบุรุษจากอังกฤษและจีน:

เกริ่นนำ

เว็บไซด์นี้ เป็นการเล่าเรื่องในอดีตของบรรพบุรุษครอบครัวหนึ่ง ซึ่งมีต้นตระกูลมาจากคนละซีกโลกเมื่อสองร้อยปีมาแล้ว จนกระทั่งถึงรุ่นตาและรุ่นพ่อของผู้เขียน คนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษ อีกคนเป็นชาวจีน แต่ทั้งคู่มีอาชีพทำป่าไม้กับบริษัทของอังกฤษ รวมเป็นเวลานานถึงเกือบ 50 ปี ผ่านเหตุการณ์สงครามโลกสองครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อบริษัทฯ เข้ามาทำธุรกิจป่าไม้ในดินแดนตอนเหนือของสยาม ขณะที่หัวเมืองในดินแดนส่วนนี้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากประเทศราชปกครองตนเอง จนกระทั่งหัวเมืองเหล่านี้ตกมาอยู่่ภายใต้การปกครองของสยามอย่างสมบูรณ์ ดังเช่นปัจจุบัน

แม้เป็นเรื่องชีวประวัติบุคคล แต่ผู้เขียนได้พยายามสอดแทรกข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ ของสังคมแต่ละยุคสมัย แต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในยุคที่ฝรั่งชาวอังกฤษเป็นมหาอำนาจและล่าอาณานิคมไปทั่วโลก สถานการณ์แวดล้อมเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ และการกระทำของคนในสังคมยุคนั้น ทั้งชาวอังกฤษและชาวจีนในสยาม ตลอดจนคนพื้นเมืองในหัวเมืองประเทศราชของสยาม การสะท้อนให้เห็นภาพในอดีตเช่นนี้ อาจทำให้คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะที่สืบเชื้อสายมาจากครอบครัวที่มีบรรพบุรุษเป็นคนทำป่าไม้ชาวอังกฤษ แต่มีภรรยาเป็นชาวสยาม สามารถเข้าใจถึงความคิด และเหตุผลของการกระทำใดๆ ของคนรุ่นบรรพชนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยการกระทำเหล่านั้นด้วยความเข้าใจ

ข้อมูลและรูปภาพของบรรพบุรุษฝ่ายอังกฤษ ที่ระบุในเว็บไซด์ส่วนที่เป็นภาษาไทยนี้ จะมีไม่ครบถ้วนเท่ากับที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุเท่าที่จำเป็นพอให้เห็นภาพความเป็นมาของบรรพบุรุษฝ่ายนี้ หากผู้อ่านสนใจรายละเอียด และดูรูปภาพเพิ่มเติม โปรดเข้าไปดูในเว็บไซต์ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนหน้านี้

จุดประสงค์หนึ่งของการจัดทำเว็บไซต์นี้ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงนายเกียรติและนางมาลี วัฒนานิกร บิดาและมารดาของผู้เขียนที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2534 และ 6 เมษายน 2555 ตามลำดับ ซึ่งท่านปรารถนาจะเห็นลูก หลาน เหลน ได้รู้จักบรรพบุรุษและเครือญาติ ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิต

ขณะเดียวกัน ก็เป็นการให้รายละเอียดประวัติของบรรพบุรุษหลายๆ ท่าน ที่ชนรุ่นหลังในตระกูลควรยึดเป็นแบบอย่าง เช่น บาทหลวงจอห์น โทมัส (Rev.John Thomas) ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งชีวิต เพื่อรับใช้และพัฒนาชุมชน ติรุเนลเวลิ่ (Tinnevelly หรือ Tirunelveli) พื้นที่ทุรกันดารทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย หรืออาจได้แรงบันดาลใจในเรื่องความรักชาติ ความมุ่งมั่นกล้าหาญ ที่มีตัวอย่างจากวิลเลียม เรจินัลด์ ดิบบ์ (William Reginald Dibb) ซึ่งละทิ้งชีวิตนายห้างป่าไม้ตอนเหนือของสยาม เพื่ออาสาสมัครเข้าเป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่ 1 จนเป็นเหตุให้ต้องสละชีพ ณ ตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส หรือแบบอย่างจาก นายบุญเสี้ยน วัฒนานิกร ลูกคนจีนในปัตตนีที่วิริยะ ุตสาหะ สร้างเนื้อสร้างตัวจนมั่งคั่ง แต่ก็ยึดหลักคุณธรรมและเมตตาธรรมอย่างเคร่งครัด หรือแบบอย่างจากตัวนายเกียรติเอง ที่เป็นนายห้างป่าไม้ผู้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม จนเป็นที่กล่าวขาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ปัจจุบันหายากยิ่งขึ้นทุกที

การรวบรวมชีวประวัติครั้งนี้ เป็นความพยายามร่วมกันของผู้สืบเชื้อสายตระกูล ดิบบ์ ผู้เขียนขอขอบคุณโจเซฟ ทิพยวาน (Joseph Dibbayawan) ที่ขณะนี้อาศัยอยู่ในซิดนีย์ออสเตรเลีย ขอบคุณ สตีเฟน เรจินัลด์ ดิบบ์ (Stephen Reginald Dibb) จากวอร์เซสเตอร์ อังกฤษ ขอบคุณ เรจินา ดิบบ์ (Regina Dibb) จากรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ขอขอบคุณเพื่อนของผู้เขียน ดร.เอียน ฮัทชิสัน(Dr. Iain Hutchison) นักประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง และมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรของอังกฤษปี พ.ศ.2414 พ.ศ. 2424 และพ.ศ. 2434 ตลอดจนข้อมูลสำมะโนประชากรของแคนาดาปี พ.ศ. 2444

ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับนายแพทย์ ปานเทพ คณานุรักษ์ ที่คอยให้ข้อมูลญาติๆ บรรพบุรุษชาวจีนทางปัตตานีมาอย่างสม่ำเสมอ

เว็บไซ้ต์นี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการรวบรวม หากมีญาติๆท่านใดประสงค์จะให้ข้อมูล หรือรูปภาพบรรพบุรุษเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดติดต่อโดยตรงมายังผู้เขียนที่ kwattananikorn@gmail.com

ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

ปรับปรุงล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 2564

สงวนลิขสิทธิ์

ดร.เอียน ฮัทชิสัน และภรรยา(ชุติประไพ) กับครอบครัวผู้เขียน ที่สกอตแลนด์เมื่อปี พ.ศ.2548

โจเซฟ ทิพยวาน(กลาง) และสตีเฟน เรจินัลด์ ดิบบ์ กับภรรยาเลสลี่ ที่อังกฤษเมื่อปี พ.ศ.2559

เรจินา ดิบบ์ ที่โอเรกอน สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2556