ภาพนายเกียรติ(ขวามือ) กับนายมาโนชพี่ชาย รูปถ่ายราวปีพ.ศ. 2465-2470

เกียรติ ผู้แสวงหาชีวิตใหม่ในล้านนา

นายเกียรติ (เกียนเต็ก) วัฒนานิกร เกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2449 ที่จังหวัดปัตตานี ในวัยเด็กได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศจนถึงชั้นประถมปีที่สาม จากนั้นในปี พ.ศ.2460 ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่สถาบันเซนต์เซเวีย(Saint Xavier Institution) เมืองปีนัง เขตปกครองของอังกฤษพร้อมกับพี่ชายคือนายมาโนช (เกียนซิ่ว)

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดในปีนัง ตั้งขึ้นโดยคณะนักบวชลาซาเลียน (La Sallian brothers) ของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเมื่อปี พ.ศ.2395 สมัยที่อังกฤษปกครองปีนัง นายเกียรติศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ จนสอบผ่านซีเนียร์เคมบริดจ์ (Senior Cambridge Examination)ในปีพ.ศ.2469 การสอบได้ซีเนียร์เคมบริดจ์ที่ปีนัง หรือสิงคโปร์ ในสมัยนั้น เป็นการรับประกันการได้งาน และยกระดับสถานะทางสังคมของผู้ผ่านการสอบ เมื่อเทียบกับสังคมคนทั่วไป[i] ขณะเรียนที่สถาบันแห่งนี้ นายเกียรติ ได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาโรมันคาทอลิกและกลายเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งครัดตลอดชีวิต

หลังจากสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2469 นายเกียรติได้เข้าทำงานเป็นครูที่สถาบันเดิมคือเซนต์เซเวีย เมืองปีนัง รับเงินเดือนๆละห้าสิบเหรียญ พร้อมกับเรียนเสริมวิชาครูไปพร้อมกัน ทำอยู่หนึ่งปีจึงลาออกและกลับจังหวัดปัตตานี ปัตตานีในขณะที่เขาจบการศึกษากลับมานั้น โอกาสทางการค้าและการทำงานน่าจะมีจำกัด ไม่เหมือนในอดีตด้วยเหตุผลที่ปัตตานีไม่ได้เป็นศูนย์กลางการค้าเหมือนแต่ก่อน ดังนั้นจึงทำให้นายเกียรติออกเดินทางจากบ้านเกิดในปี พ.ศ. 2471 เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆของชีวิต

เขาได้เดินทางเข้ากรุงเทพและสมัครทำงานที่ห้างฮุ่นซุยฮงอยู่ระยะหนึ่ง จากนั้นได้ขึ้นเหนือไปกับเพื่อนที่โรงเรียน ชื่อ เคน(Ken) ซึ่งจะไปเยี่ยมพ่อ พ่อของเคนคือ มร. เค จี กิร์ดเนอร์ (Mr K.G. Gairdner) หัวหน้าผู้ดูแลการขนซุงไม้สักโดยรถไฟเล็ก ที่ลุ่มน้ำแม่ลี้ จ.ลำพูน ของบริษัทบอมเบย์เบอร์มา เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น (Bombay Burmah Trading Coperation) บริษัทนี้ขณะนั้นได้รับสัมปทานป่าไม้หลายแห่งในล้านนารวมถึงป่าแม่ลี้ นายเกียรติ จึงถือโอกาสสมัครเข้าทำงานกับบริษัทดังกล่าว นี่คือจุดเริ่มต้นการผจญชีวิต ที่ระหกระเหินในป่าล้านนาของเขา ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อๆไป

[i] Examination in Singapore: Change and Continuity 1891-2007, Available on line